Online přihláška ke studiu

Akademie umění a kultury Plzeň, vzdělávání III. věku

Akademický rok 2024/2025, 2025/2026 a 2026/2027

Přihlášky jsou spuštěny 1. května 2024, uzávěrka přihlášek 15. září 2024
Studenti budou přijímáni na základě termínu podaných přihlášek a dané kapacity pro jednotlivé obory

Adresa trvalého bydliště

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje žákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád Základní umělecké školy Terezie Brzkové, Plzeň v aktuálním znění.
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com