LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

 

Literárně dramatický obor v základní umělecké škole tvoří pedagogové a žáci s úzkým vztahem k literární a dramatické činnosti. Učitelé neformálním způsobem vtahují žáky do výukové problematiky v oblasti pohybové a mluvní, přednesové i slovesné a pracují na rozvoji jejich talentu. Žáci si uvědomují specifika nejrůznějších literárních i dramatických projevů mj. v závislosti na době vzniku probírané předlohy. Přemýšlejí o psychologii postav, o možnostech vyjádření emocí, učí se používat účinné prostředky k předání nejdůležitějšího poselství díla atd..
Cíle žáků jsou různorodé – někteří využijí nabyté vědomosti a dovednosti přímo „v oboru“ a pokračují ve studiu na vyšších uměleckých školách, jiným pomohou při dobrém uplatnění v jiných profesích (třeba zdánlivě „odtažitých“) – zejména tam, kde je vítán kultivovaný mluvní i pohybový projev, živý mezilidský vztah a kontakt.
I v literárně-dramatickém oboru je studium nastaveno tak, aby discipliny, které to vyžadují, mohl žák studovat individuálně. Zásadní místo ovšem zaujímají souborové činnosti, do nichž jsou zapojeni všichni žáci. V ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni působí dva soubory. Žáci ve věku od šesti do čtrnácti let jsou pracovně soustředěni v souboru „THÁLIA“. Po dosažení věku patnácti let pokračují v divadelním souboru „SEBRANKA“ (cca do šestadvaceti let). Oba soubory nastudují každý školní rok jednu novou premiéru. V Thálii jsou to většinou pohádky a dětská pohádková pásma. Soubor „Sebranka“ se věnuje inscenování kabaretů, komedií a her pro mládež. Většina inscenovaných titulů je autorská. Vznikají ve spolupráci pedagogů a žáků, nebo vycházejí ze základního dějového obsahu slavných literárních titulů.
Na veřejnosti prezentují práci literárně-dramatického oboru zejména soubory. Představení je možné navštívit jak v rámci školních akcí, tak v rámci akcí pořádaných městem Plzní. Soubory vyjíždějí i na nejrůznější přehlídky či festivaly v celé České republice i v zahraničí (např. v SRN, Rakousku, Polsku či Švýcarsku). Úspěšní jsou ale i jednotlivci na různých recitačních a literárních soutěžích. Žáci literárně-dramatického oboru také reprezentovali město Plzeň na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Itep 2015. Dobré pedagogické vedení a kvalitu výuky dokládá skutečnost, že řada našich bývalých žáků dnes s úspěchem působí v televizi (např. Michaela Šmídová) nebo v profesionálních divadlech (např. Václav Neužil a další).
Na počest 50. výročí založení, které si naše škola v letošním školním roce připomíná, vznikl autorský muzikál „Snad to není láska“, na jehož provedení se tvůrčím způsobem podílejí pedagogové a žáci literárně-dramatického, hudebního i tanečního oboru.