Akordeonové oddělení

 

Akordeonové oddělení

Akordeonové oddělení

Oddělení elektrických klávesových nástrojů a akordeonu je nové oddělení, které vzniklo odloučením od oddělení klávesového. V současné době má 7 učitelů a téměř 60 žáků. Oba nástroje mají v ZUŠ již dlouholetou tradici a počet přihlášených žáků stále roste. Studium obou oboru je rozděleno do dvoustupňového systému. První stupeň je sedmiletý a jeho studium je možné zahájit zpravidla s nástupem dítěte do 1. třídy ZŠ. Studium druhého stupně probíhá potom 4 roky. Žáci si v průběhu studia osvojí dovednosti a vědomosti jak v oblasti technické, tak výrazové, naučí se základům hudebního myšlení a vyjadřování. Nedílnou součástí studia je skupinové praktikum, které se zpravidla zahajuje s nástupem do 4. ročníku prvního stupně. Žáci zde získají dovednosti v oblasti skupinové interpretace. Součástí studia je i předmět hudební nauka, který žáci navštěvují 5 let a získávají tak vědomosti z oblasti hudebně-teoretické.

 

Žáci oddělení pravidelně vystupují na školních koncertech, nejrůznějších přehlídkách a účastní se soutěží.

 

Učitelé:

Mgr. Petra Křížková – akordeon - vedoucí Akordeonového oddělení

Tamara Císařová  - EKN

Klára Hamplová - EKN - mateřská dovolená

Patrik Kotlár, DiS. - EKN

Jitka Kroupová – EKN

Mgr. Pavek Křížek, dipl. um. - akordeon

Dana Osvaldová – EKN 

Dana Šašková - akordeon

Mgr. Pavel Toman - EKN

Filip Vavřička, DiS. - EKN

Mgr. Jarmila Vlachová – akordeon

 

 

Úspěchy žáků

 

29.3.2019 – Krajské kolo ve hře na akordeon

 

Martina Cvachová – 1. místo (p. uč. Vlachová)

Filip Filípek – 3. místo (p. uč. Vlachová)

Karolína Mikšovská – 1. místo (p. uč. Vlachová)

Daniel Štika – 2. místo (p. uč. Křížková)

Adéla Pokorná – 2. místo (p. uč. Křížková)

Akordeonové duo (A. Pokorná, D. Štika) – 1. místo (p. uč. Křížková)

 

Mezinárodní soutěž EUROMUSETTE & GOLDENTANGO - Rajecké Teplice - 1.6.2019
 
Daniel Štika - zlaté pásmo (p. uč. Křížková)
Adéla Pokorná - zlaté pásmo (p. uč. Křížková)