Smyčcové oddělení

 

Smyčcové oddělení

Výuka předmětů hry na smyčcové nástroje má na naší škole tradici od založení školy.
V současné době se vyučuje v předmětech Hry na housle,violu,violoncello a kontrabas.
(7 učitelů – 70 žáků). Naši žáci jsou v průběhu studia vedeni k tomu, aby uplatňovali získané dovednosti na veřejných vystoupeních a zapojovali se v různých aktivitách zájmové umělecké činnosti (amatérských souborech nebo orchestrech nejrůznějšího žánrového zaměření).
Nedílnou součástí výuky je také vychovat každého jedince ke vnímání kulturních a estetických hodnot.

 

Učitelé:

 

Ivana Kopecká - vedoucí smyčcového oddělení

Olga Kinzlová

Vojtěch Skalka

Jarmila Pechmannová

Tamara Císařová

Dana Suchanová