Dechové oddělení

 

Dechové oddělení

Učitelé:

 

Mgr. Ivana Bártová - vedoucí dechového oddělení

Mgr. Jaroslav Bulka

Václav Hrabě

Roman Kopecký

Tomáš Mourek

Tomáš Nárovec

Tadeáš Pilný

Martin Šašek, DiS.

Štěpánka Svobodová, Dis.

Mgr. Roman Vajsochr