Konzultační hudební nauka

 

Konzultační hudební nauka

 

ORGANIZACE VÝUKY

KONZULTAČNÍ HUDEBNÍ  NAUKY

Lekce probíhají v pondělí mezi 16:15 – 17:00h v budově Konzervatoře Plzeň v Tylově ulici. Konzultační výuka je určena pro žáky 2.-5.ročníků, kteří se ze závažných důvodů nemohou účastnit regulerních hodin hudební nauky , každý z ročníků má lekci jedenkrát za měsíc. Protože se tedy žáci musí učit samostatně, je vhodná zejména pro starší děti a studenty.

Podmínkou klasifikace je vypracování písemné práce na konci každého pololetí. Kdo se nemůže ve vypsaném termínu k písemné práci dostavit, může přijít v některém z dalších termínů určených pro žáky ostatních ročníků.

 

           TERMÍNY KONZULTAČNÍCH HODIN HN PRO ŠK. ROK

                                               2021/2022

TERMÍNY LEKCÍ 2021/ 2022 – 1. pololetí:

2.ročník: 27.9.,25.10.,22.11.,20.12 .-písemná práce

3.ročník: 4.10.,1.11.,29.11., 3.1. - písemná práce

4.ročník: 11.10.,8.11.,6.12.,10.1.- písemná práce

5.ročník: 18.10.,15.11.,13.12., 17.1 .- písemná práce

TERMÍNY LEKCÍ – 2.pololetí:

2.ročník: 24.1., 28.2., 28.3., 2.5.,30.5. – písemná práce

3.ročník: 31.1., 7.3., 4.4., 9.5., 6.6. – písemná práce

4.ročník: 14.2., 14.3.,11.4.,16.5., 13.6. – písemná práce

5.ročník: 21.2., 21.3., 25.4.,23.5.– písemná práce

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Probrané učivo v rámci předmětu "KONZULTAČNÍ HUDEBNÍ NAUKA"