Ústřední kolo ve hře na kytaru

 

Ústřední kolo ve hře na kytaru

Organizační pokyny

 

 

 

MILÍ KOLEGOVÉ, KOLEGYNĚ A SOUTĚŽÍCÍ

Blahopřejeme Vám k postupu do ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na kytaru a přejeme Vám mnoho úspěchů. 

Soutěž proběhne v sálech SOU elektrotechnického, Plzeň, které nám prostory pronajalo. Žádáme návštěvníky soutěže, aby svým chováním přispěli k hladkému průběhu soutěže. Je nutné dodržovat pokyny stanovené pořadatelem, aby podmínky pro soutěžící byly pokud možno co nejpříjemnější.

 

 • PREZENCE, POVĚŘENÍ

Prezence probíhá po celou dobu v předsálí Velkého soutěžního sálu (Společenský sál), získáte zde veškeré potřebné informace, pokyny a programy. Prezenci je nutno provést nejpozději hodinu před zahájením svého vystoupení.

Zde se také bude odevzdávat pověření k pedagogickému dozoru, kterým Vás vybaví ředitelství vaší ZUŠ. Součástí pověření je písemný seznam všech vyslaných žáků a učitelů školy. Pokud bude pedagogický doprovod jiný, než je uvedeno na průvodním listu, je třeba písemné pověření, aby i jeho bylo možné ubytovat.

Prezence bude probíhat:

Pátek 19. 5. 2017: 10:00 - 17:00            

Sobota 20. 5. 2017: 8:00 - 17:00                                              

Neděle 21. 5. 2017: 8:00 - 10:00   

 

 • ROZEHRÁNÍ, AKUSTICKÉ ZKOUŠKY

Pro rozehrání soutěžících budou k dispozici cvičné třídy. Rozpis tříd získáte při prezenci a bude vyvěšen na viditelných místech.

Akustická zkouška v sálech bude možná, ale pouze před zahájením soutěžního dne o přestávkách mezi jednotlivými soutěžními kategoriemi. (jedná se pouze o AKUSTICKOU zkoušku, ne zkoušku celého soutěžního repertoáru).

V průběhu celé soutěže budou v pavilonu č. 2 soutěžícím k dispozici cvičné třídy (neslouží pro rozehrání před výkonem).

 

POŘADÍ  SOUTĚŽÍCÍCH

Soutěžící jsou v kategoriích sólové hry seřazeni abecedně od písmene S, v komorní hře podle počtu hráčů v souboru a abecedně podle prvního soutěžícího napsaného v průvodním listu.

 

 • POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ AUDIO, VIDEO

Pokud chcete pořizovat během soutěže audio nebo videozáznam, můžete natáčet vystoupení pouze svého žáka.

 

 • PEDAGOGICKÝ DOZOR

Za bezpečnost, slušné chování a dodržování společenských pravidel v průběhu celé soutěže zodpovídá pedagogický dozor.

 

 • STRAVOVÁNÍ

Po celou dobu pobytu je zajištěno stravování v Jídelně SOU elektrotechnické, a to po předchozí objednávce. Na základě vyplněné objednávky stravy obdržíte stravenky, které budete předkládat v jídelně. Žádáme Vás o odebrání všech objednaných jídel. Objednávku odešlete nejpozději do 10.5.2017.

Čas pro výdej jídel:

Snídaně  7:30 - 8:30

Oběd  11:00 - 13:00

Večeře  17:30 - 19:00

 

Objednávku na stravování naleznete zde:

 

 • UBYTOVÁNÍ

Ubytování zajišťujeme soutěžícím a pedagogickému doprovodu uvedeným na Přihláškách – průvodních listech soutěže.  Objednávku odešlete nejpozději do 10.5.2017. Ostatní osoby si z důvodu omezených kapacit zajišťují ubytování samostatně na svoje náklady (nebo náklady vysílající organizace). Ubytování bude možnév pátek od 14:00 hodin. Uskladnění zavazadel před nástupem na ubytování bude možné.

Ubytovaní si vyzvednou klíče od pokojů na vrátnici v budově č. 8.

 

Objednávku na ubytování naleznete zde:

 

 • PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL

Parkování je možné v areálu SOU elektrotechnickém nebo na přilehlých parkovištích. Parkování je bez poplatku.

 

 • JÍZDNÉ

Organizátor soutěže poskytne pověřenému doprovodu a soutěžícím jízdné na cestu do Plzně a zpět. Jízdné bude proplaceno po předložení jednosměrné jízdenky hromadné dopravy (ČSAD, ČD), Jízdenku musíte odevzdat kvůli finanční evidenci, na jejímž základě Vám bude proplacena i zpáteční cesta v hotovosti. Obousměrnou jízdenku Vám bohužel nemůžeme proplatit, nebudete-li mít účtenku od přepravce. Využijete-li hromadnou jízdenku, musí z ní vyplývat, za jaký počet účastníků byla hrazena. Jízdu Pendolinem neproplácíme.

Účastníci, kteří přijedou vlastním osobním vozidlem, budou mít proplacenou cestu řidiče ve výši vlakové jízdenky za cenu do Plzně a zpět. Za místo odjezdu se považuje ředitelství vysílající ZUŠ.

Svozový autobus, který by svážel více žáků, lze uhradit pouze po předchozí domluvě s ekonomkou ZUŠ Plzeň v pracovních dnech mezi 9 - 15 hodinou. Platí pravidlo, že částka nesmí překročit jízdné vlakem všech soutěžících dohromady tzn., že zbylé náklady hradí vysílající škola.

Jízdné se bude proplácet v předsálí Velkého soutěžního sálu (Společenský sál).

Pátek 19. 5. 2017: 10:00 - 17:00            

Sobota 20. 5. 2017: 8:00 - 17:00                                              

Neděle 21. 5. 2017: 8:00 - 10:00              

 

 

 • ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

 

Vážení přátelé,
výše zálohy příspěvku na Ústřední kolo soutěže ve hře na kytaru konané v Plzni činí 900,- . Zálohu jsme vypočítali s ohledem na počet ubytovaných a stravovaných účastníků. Za účastníka je považován učitel a soutěžící dle přihlášky.
Rozpočet soutěže je koncipován tak, že z příspěvku se hradí dle metodického pokynu MŠMT ČR jízdné, ubytování, stravování, OPPP poroty a pořadatelů, materiální a administrativní náklady.

Na e-mail, který jste uvedli v průvodním listu byly zaslány všechny údaje o platbě.

 

 

 • DOPROVODNÝ PROGRAM

V pátek a v sobotu budou pro účastníky soutěže připraveny dva koncerty. Vstupenky na oba koncerty můžete rezervovat zde:

 

 • DOTAZY

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 377 380 468 nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.