Aktuality

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na školní rok 2023/2024

 

PŘIHLÁŠKU DO NAŠÍ ZUŠ lze ve škoním roce 2023/2024 PODAT V OBORU:

-HUDEBNÍM

-TANEČNÍM

-VÝTVARNÉM

- LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM

 

Od 30. srpna 2023 již nepřijímáme přihlášky do Studijního zaměření Hra na klavír a Hra na kytaru pro děti starší 7 let. Stále ale přijímáme děti 5ti a 6ti leté do Přípravného studia.

 

Přijetí bude možné na základě vykonané talentové zkoušky a kapacitních možností jednotlivých oborů. 

TERMÍNY DODATEČNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

HUDEBNÍ OBOR středa 13. 09. 2023

 

       
VÝTVARNÝ OBOR pondělí 4. 9. 2023

14 - 17

Jagellonská 14 

,Vejrpnická 56

  úterý 5. 9. 2023

14 - 17

Jagellonská 14 

,Vejrpnická 56 

  středa 6. 9. 2023

14 - 17

Jagellonská 14 ,Vejrpnická 56

 

       
TANEČNÍ OBOR úterý 5. 9. 2023  
     

 

       
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR úterý 5. 9. 2023  

 

  POZVÁNÍ k přijímacímu řízení (na konkrétní čas)Vám zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli do přihlášky

 

místo konání: bude upřesněno v pozvánce

 

 

Požadavky k přijímacímu řízení pro hudební obor (!!! na výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor talentové zkoušky neprobíhají !!!):

1, zpěv známé dětské písně (např. Skákal pes, Kočka leze dírou, Holka modrooká…)

2, rozpoznání dětské písně hrané v extrémní poloze (velmi vysoko nebo nízko)

3, rozeznání vzestupného a sestupného směru melodie (kdy melodie stoupá a kdy klesá)

4, opakování transponovaného motivu (např. „kukačka“) – (tzn. opakování motivu v různých hudebních polohách)

5, opakování jednoduchých rytmických útvarů ve 3/4 a 4/4 taktu

 

 

Informační povinnost k účelu zpracování

Přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání

1) Správce osobních údajů: Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33
2) Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:
  Roman Kopecký
  Terezie Brzkové 33, Plzeň 318 11
  Tel.: 377380468
  e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3) Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
4) Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
  a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  b) že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
5) Kategorie požadovaných osobních údajů uchazeče: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, telefon, e-mail, zdravotní stav.
  Kategorie požadovaných osobních údajů zákonného zástupce: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail.
6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
7) Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.
8) Máte právo:
  a) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  c) požadovat omezení jejich zpracování,
  d) požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  e) podat stížnost u dozorového orgánu.
9)  Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
  AKCE ŠKOLY
Žádné události

Banner Klasifikace