GDPR

 

GDPR

Informační povinnost k účelu zpracování Základní umělecké vzdělávání

 

1)      Správce osobních údajů: Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33

2)      Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:

Roman Kopecký

Terezie Brzkové 33, Plzeň 318 11

Tel.: 377380468

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3)      Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

4)      Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:

a.       zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b.       že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

5)      Kategorie požadovaných osobních údajů je určena §28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

6)      Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

7)      Kategorie příjemců osobních údajů: Obecně – osoby, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.

8)      Máte právo:

a.         požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

b.         požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),

c.         požadovat omezení jejich zpracování,

d.         požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,

e.         podat stížnost u dozorového orgánu.

9)      Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.