Akademie umění a kultury III. věku  

 

  Akademie umění a kultury III. věku  

Termíny "Hudební teorie" pro školní rok 2021/2022

Termíny "Hudební teorie" pro školní rok 2021/2022

Termíny "Hudební teorie" pro studenty Akademie

Výuka předmětu Hudební teorie bude probíhat v hlavní budově

ZUŠ T. Brzkové 33 ve třídě č. 10.

čas výuky: 16:30 - 18:00 hodin

vyučující: Anna Vyčítalová

Předmět Hudební teorie bude probíhat jednou v měsíci v tyto dny (v daný týden nebude probíhat individuální výuky hry na nástroj, resp. zpěvu):

10. listopadu 2021

8. prosince 2021

12. ledna 2022

2. února 2022

9. března 2022

6. dubna 2022

11. května 2022

 

 

Pro studenty, kteří již Hudební teorii absolvovali v minulém cyklu (samozřejmě je možnost navštěvovat Hudební teorii znovu), bude připraveno několik seminářů. O čase jejich konání budete informováni mailem.