Šablony I - OP JAK

Šablony I - OP JAK

Šablony I - OP JAK

 

Šablony I - ZUŠ T. Brzkové

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je profesní růst pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a komunitně osvětová

setkání v ZUŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006956

Realizace projektu 1. 2. 2023 až 31. 8. 2025