Historie školy

 

O nás

Ještě poměrně nedávno byla orientace mezi plzeňskými ZUŠ zpřehledněna jejich číselným označením. Ačkoli dnes již tento způsob rozlišení používat nelze, přesto zůstává naše škola pro mnohé kolegy, rodiče i pro nás samotné nadále „trojkou“. Současné hlavní sídlo školy je v zadních Skvrňanech, T. Brzkové 33. Výuka však probíhá i na dalších pracovištích, jejichž přehled je uveden v samostatném oddíle. V letošním roce  navštěvuje školu 900 žáků (z toho 8 dospělých) ve čtyřech oborech – hudebním (HO), tanečním (TO), literárně-dramatickém (LDO) a výtvarném (VO). Výuku zajišťuje 50 učitelů. Zřizovatelem školy je Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň.