Úplata za vzdělání

 

Úplata za vzdělání v ZUŠ

Hudební obor individuální (1 žák na 1 vyuč. hodinu za pololetí)

klavír 2 250,- Kč
el. nástroje 2 250.- Kč
varhany  2 250.- Kč
housle 2 250.- Kč
viola 1 100,-Kč
violoncello 1 100,-Kč
kontrabas  1 100,-Kč
zobcová flétna 2 250,-Kč
příčná flétna 2 250,-Kč
klarinet 2 250,-Kč
saxofon 2 250,-Kč
trubka 2 250,-Kč
lesní roh 1 100,-Kč
tenor 1 100,-Kč
baryton 1 100,-Kč
pozoun 1 100,-Kč
kytara 2 250,-Kč
elektrická kytara 2 250,-Kč
basová kytara 2 250,-Kč
mandolína 1 100,-Kč
harfa 2 250,-Kč
bicí nástroje 2 250,-Kč
zpěv 2 250,-Kč
akordeon 2 250,-Kč
dudy 1 100,-Kč
tuba 1 100,-Kč
Hudební obor individuální(2 žáci na 1 vyuč. hodinu) 1 125,-Kč
Hudební obor- PHV1    850,- Kč
Hudební obor - PHV2 1 125,- Kč
Hudební obor - Přípravné studium II viz ceník dle nástroje
Výtvarný obor - VO (Výtvarný tvorba plošná, prostorová, animace) 1 500,- Kč
Výtvarný obor - přípravné studium 1,2 1 200,- Kč
Taneční obor - TO 1 500,- Kč
TO - připravné studium 1 hod.    850,- Kč
TO - připravné studium 2 hod. 1 200,- Kč
Literárně-dramatický obor LDO 1 500,- Kč
LDO - připravné studium 1,2
 1 200,- Kč
Studium pro dospělé všechny obory 8 000,- Kč
Studenti VŠ 2 650,- Kč
Úplata za vzdělání za třetí a další dítě v jedné rodině /z nejvyšší úplaty za vzdělání/ 1 400,- Kč

V Plzni dne 29.8.2022

Iva Vainarová
ředitelka školy