TANEČNÍ OBOR

Vše co nás na planetě Zemi oklopuje je v pohybu. Pohyb nám již od narození umožňuje poznávat a učit se novým věcem.
Úkolem tanečních pedagogů na ZUŠ je dětský pohyb správně uchopit, kultivovat a utvářet tak, abychom na tento křehký nástroj, naše lidské tělo, mohli po dlouhou dobu krásně tanečně hrát.
V přípravném studiu učíme děti tanečnímu pohybu prostřednictvím hudebně pohybových her, říkadel a písní. Upřednostňujeme dětský přirozený pohyb a tvořivost. Podporujeme fantazii a fyziognomii dítěte.
Starším dětem nabízíme v tanečním oboru vzdělávání v tanci lidovém, klasickém a scénickém. Podporujeme každého žáka, směřujeme k rozvoji dětské osobnosti, individuality a talentu.
Nedílnou součástí tanečního vzdělávání je výuka podpořená hudebním pedagogem – korepetitorem, který do tanečních hodin vnáší další širší umělecký rozměr.
Výsledky své práce prezentují žáci tanečního oboru rodičům i veřejnosti na vystoupeních, koncertech a soutěžích v Plzni i ostatních městech České republiky.

Vystoupení žáků tanečního oboru 2014

 

Vystoupení žáků tanečního oboru 2015

 

Vystoupení žáků tanečního oboru 2016

 

Koncert pěveckého a tanečního oddělení u příležitosti 80. narozenin Z. Svěráka

 

Vystoupení žáků tanečního oboru 2017

Vystoupení žáků tanečního oboru 2018

Vystoupení žáků tančního oboru 2019

Vystoupení ýáků tanečního oboru 2022